Tarieven.

Deze tarieven gelden indien u niet (volledig) verzekerd bent voor fysiotherapie behandelingen.

 

Zitting fysiotherapie € 37,00
Zitting manuele therapie € 46,00
Zitting oedeemtherapie € 47,00
Bekkenfysiotherapie € 47,00
Screening, intake en onderzoek € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Toeslag aan huis € 17,00
Toeslag zorginstelling €   9,00
Groepstarief (1 uur) t/m 4 pers. € 12,00
Groepstarief (1 uur) 5 – 10 pers. € 10,00
Telefonische zitting € 14,00
Medische rapportage € 40,00
Niet nagekomen afspraak € 26,00