Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van cliënten met onze fysiotherapie praktijk
en de aanwezige fysiotherapeuten.
Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat deze ervaringen meet.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg en is volledig anoniem.

Met toestemming van de cliënt noteren wij bij de eerste behandeling zijn/haar e-mail adres.
Na de laatste behandeling of bij langdurige fysiotherapie na 22 behandelingen stuurt Qualizorg (uit naam van onze praktijk) een e-mail met een link naar het online onderzoek.
Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10-20 minuten in beslag.
De vragen gaan o.a. over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw fysiotherapeut.

Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet er op toe dat de gegevens volledig anoniem worden
verwerkt en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Wij als fysiotherapie praktijk en de verzekeraars komen niet te weten wat de cliënt persoonlijk heeft geantwoord en het e-mail adres wordt niet gedeeld met anderen.

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.
De uitkomsten van het onderzoek gebruiken wij om onze dienstverlening nog verder te verbeteren.